Synonyms and Antonyms for genus-fucus

1. genus Fucus (n.)

type genus of the family Fucaceae: cartilaginous brown algae

Synonyms:

2. genus-Fenusa (n.)

birch leaf miner

Synonyms:

3. genus-Milvus (n.)

a genus including the common European kits

Synonyms:

4. genus-Megapodius (n.)

type genus of the Megapodiidae

Synonyms:

5. genus (n.)

a general kind of something

Synonyms: Antonyms:

7. fucus (n.)

any member of the genus Fucus

Synonyms: