Synonyms for genus-engraulis

1. genus Engraulis (n.)

type genus of the family Engraulidae

Synonyms:

2. genus-Megapodius (n.)

type genus of the Megapodiidae

Synonyms:

3. genus-Fenusa (n.)

birch leaf miner

Synonyms:

4. genus-Milvus (n.)

a genus including the common European kits

Synonyms:

5. Engraulis (n.)

type genus of the family Engraulidae

Synonyms:

6. genus (n.)

a general kind of something

Synonyms: