Hurt Past Tense

The past tense of Hurt is hurt.

1. hurt

verb. ['ˈhɝːt'] give trouble or pain to.

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Hurt

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • concert
 • boisvert
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert

How do you pronounce hurt?

Pronounce hurt as hərt.

US - How to pronounce hurt in American English

UK - How to pronounce hurt in British English

2. hurt

verb. ['ˈhɝːt'] be the source of pain.

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

4. hurt

verb. ['ˈhɝːt'] cause damage or affect negatively.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

6. hurt

adjective. ['ˈhɝːt'] suffering from physical injury especially that suffered in battle.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

8. hurt

noun. ['ˈhɝːt'] psychological suffering.

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

9. hurt

adjective. ['ˈhɝːt'] damaged inanimate objects or their value.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))

10. hurt

verb. ['ˈhɝːt'] feel physical pain.

Antonyms

Etymology

 • hurten (Middle English (1100-1500))