Synonyms
Antonyms

Rhymes with Staging Area

 • inmobiliaria
 • finanziaria
 • fondiaria
 • silveria
 • santeria
 • renteria
 • pfiesteria
 • hysteria
 • echeverria
 • bulgaria
 • malaria
 • honoraria
 • bavaria
 • bay-area
 • peria
 • feria
 • beria
 • erria

2. staging

noun. ['ˈsteɪdʒɪŋ'] getting rid of a stage of a multistage rocket.

Synonyms

Antonyms

3. staging

noun. ['ˈsteɪdʒɪŋ'] travel by stagecoach.

Antonyms

4. staging

noun. ['ˈsteɪdʒɪŋ'] a system of scaffolds.

Synonyms

6. area

noun. ['ˈɛriːə'] a subject of study.

Etymology

 • area (Latin)