Synonyms

1. parking

noun. ['ˈpɑːrkɪŋ'] space in which vehicles can be parked.

Synonyms

Rhymes with Parking Area

 • inmobiliaria
 • finanziaria
 • fondiaria
 • silveria
 • santeria
 • renteria
 • pfiesteria
 • hysteria
 • echeverria
 • bulgaria
 • malaria
 • honoraria
 • bavaria
 • bay-area
 • peria
 • feria
 • beria
 • erria

4. area

noun. ['ˈɛriːə'] a subject of study.

Etymology

 • area (Latin)