Synonyms
Antonyms

Rhymes with Farming Area

 • inmobiliaria
 • finanziaria
 • fondiaria
 • silveria
 • santeria
 • renteria
 • pfiesteria
 • hysteria
 • echeverria
 • bulgaria
 • malaria
 • honoraria
 • bavaria
 • bay-area
 • peria
 • feria
 • beria
 • erria

2. farming

adjective. ['ˈfɑːrmɪŋ'] relating to rural matters.

Synonyms

3. farming

noun. ['ˈfɑːrmɪŋ'] agriculture considered as an occupation or way of life.

Antonyms

5. area

noun. ['ˈɛriːə'] a subject of study.

Etymology

 • area (Latin)