Synonyms
Antonyms

Rhymes with Coffee Mug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • drug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • rug
 • pug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

3. coffee

noun. ['ˈkɑːfi, ˈkɔfi'] a medium brown to dark-brown color.

Etymology

 • caffè (Italian)
 • kahve (Turkish)

4. coffee

noun. ['ˈkɑːfi, ˈkɔfi'] a seed of the coffee tree; ground to make coffee.

Antonyms

Etymology

 • caffè (Italian)
 • kahve (Turkish)

10. mug

verb. ['ˈmʌg'] rob at gunpoint or with the threat of violence.

Synonyms

Antonyms