Synonyms
Antonyms
Etymology

1. angel

noun. ['ˈeɪndʒəl'] spiritual being attendant upon God.

Etymology

 • angel (Middle English (1100-1500))
 • angel (Old English (ca. 450-1100))
 • aungel (Middle English (1100-1500))
 • engel (Old English (ca. 450-1100))

Rhymes with Angel Food Cake

 • partake
 • mistake
 • forsake
 • retake
 • remake
 • betake
 • steak
 • stake
 • spake
 • snake
 • shrake
 • schwake
 • schnake
 • schlake
 • quake
 • plake
 • opaque
 • flake
 • drake
 • break
 • brake
 • blake
 • awake
 • yake
 • wake
 • take
 • shake
 • shaikh
 • shaik
 • schake

2. angel

noun. ['ˈeɪndʒəl'] person of exceptional holiness.

Etymology

 • angel (Middle English (1100-1500))
 • angel (Old English (ca. 450-1100))
 • aungel (Middle English (1100-1500))
 • engel (Old English (ca. 450-1100))

4. angel

noun. ['ˈeɪndʒəl'] invests in a theatrical production.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • angel (Middle English (1100-1500))
 • angel (Old English (ca. 450-1100))
 • aungel (Middle English (1100-1500))
 • engel (Old English (ca. 450-1100))

6. cake

noun. ['ˈkeɪk'] a block of solid substance (such as soap or wax).

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • cake (Middle English (1100-1500))
 • kaka (Old Norse)

7. cake

noun. ['ˈkeɪk'] small flat mass of chopped food.

Etymology

 • cake (Middle English (1100-1500))
 • kaka (Old Norse)