Antonyms
Etymology

1. geographical

adjective. ['ˌdʒiːəˈgræfɪkəl'] of or relating to the science of geography.

Antonyms

Etymology

 • -al (English)
 • geographic (English)
 • geographicus (Latin)

Rhymes with Geographical Area

 • inmobiliaria
 • finanziaria
 • fondiaria
 • silveria
 • santeria
 • renteria
 • pfiesteria
 • hysteria
 • echeverria
 • bulgaria
 • malaria
 • honoraria
 • bavaria
 • bay-area
 • peria
 • feria
 • beria
 • erria

2. geographical

adjective. ['ˌdʒiːəˈgræfɪkəl'] determined by geography.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • -al (English)
 • geographic (English)
 • geographicus (Latin)

4. area

noun. ['ˈɛriːə'] a subject of study.

Etymology

 • area (Latin)