Antonyms

Rhymes with Water Jug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • drug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • rug
 • pug
 • mug
 • lug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

5. water

verb. ['ˈwɔtɝ'] supply with water, as with channels or ditches or streams.

Etymology

 • water (Middle English (1100-1500))
 • wæter (Old English (ca. 450-1100))

6. water

noun. ['ˈwɔtɝ'] a facility that provides a source of water.

Etymology

 • water (Middle English (1100-1500))
 • wæter (Old English (ca. 450-1100))

7. water

verb. ['ˈwɔtɝ'] secrete or form water, as tears or saliva.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • water (Middle English (1100-1500))
 • wæter (Old English (ca. 450-1100))

8. water

noun. ['ˈwɔtɝ'] once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles).

Antonyms

Etymology

 • water (Middle English (1100-1500))
 • wæter (Old English (ca. 450-1100))

9. water

verb. ['ˈwɔtɝ'] provide with water.

Etymology

 • water (Middle English (1100-1500))
 • wæter (Old English (ca. 450-1100))