Synonyms

Rhymes with Pink Sand Verbena

 • hercegovina
 • herzegovina
 • constantina
 • wilhelmina
 • florentina
 • wilhemina
 • valentina
 • proserpina
 • petrofina
 • neutrogena
 • marcellina
 • malaspina
 • magdalena
 • leopoldina
 • lamartina
 • gilbertina
 • fernandina
 • ekaterina
 • concertina
 • celestina
 • cartagena
 • autolatina
 • argentina
 • tranchina
 • tomasina
 • tijerina
 • thomasina
 • taormina
 • semolina
 • scardina

2. sand

noun. ['ˈsænd'] a loose material consisting of grains of rock or coral.

Etymology

 • sand (Old English (ca. 450-1100))

3. pink

adjective. ['ˈpɪŋk'] of a light shade of red.

Synonyms

4. sand

verb. ['ˈsænd'] rub with sandpaper.

Etymology

 • sand (Old English (ca. 450-1100))

6. sand

noun. ['ˈsænd'] fortitude and determination.

Etymology

 • sand (Old English (ca. 450-1100))