Rhymes with Martial Art

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • descartes
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • part
 • marte
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hart
 • hardt
 • fart
 • dartt

2. court-martial

noun. ['ˈkɔrtˌmɑːrʃəl'] a trial that is conducted by a military court.

Antonyms

4. martial

adjective. ['ˈmɑːrʃəl'] (of persons) befitting a warrior.

Etymology

 • martialis (Latin)

5. martial

adjective. ['ˈmɑːrʃəl'] suggesting war or military life.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • martialis (Latin)

6. martial

adjective. ['ˈmɑːrʃəl'] of or relating to the armed forces.

Antonyms

Etymology

 • martialis (Latin)