Synonyms
Antonyms

Rhymes with Frozen Dessert

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • concert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert

5. frozen

adjective. ['ˈfroʊzən'] absolutely still.

7. frozen

adjective. ['ˈfroʊzən'] not convertible to cash.

Antonyms

9. frozen

adjective. ['ˈfroʊzən'] not thawed.

Antonyms