Synonyms
Antonyms
Etymology

1. chuck

verb. ['ˈtʃʌk'] throw carelessly.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • woodchuck (English)

Rhymes with Chuck

 • unstuck
 • struck
 • canuck
 • wnuk
 • truck
 • stucke
 • stuck
 • snuck
 • smuck
 • schmuck
 • pluck
 • mruk
 • kruk
 • kruck
 • kluck
 • gluck
 • fluck
 • druck
 • cluck
 • bruck
 • amuck
 • amok
 • zuk
 • zuck
 • yuk
 • yuck
 • wruck
 • tuck
 • suk
 • suck

How do you pronounce chuck?

Pronounce chuck as ʧək.

US - How to pronounce chuck in American English

UK - How to pronounce chuck in British English

5. chuck

noun. ['ˈtʃʌk'] informal terms for a meal.

Synonyms

Etymology

 • woodchuck (English)

7. chuck

verb. ['ˈtʃʌk'] throw away.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • woodchuck (English)

9. chuck

verb. ['ˈtʃʌk'] pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin.

Synonyms

Etymology

 • woodchuck (English)