Synonyms
Antonyms

1. fast-flying

adjective. moving swiftly.

Synonyms

Rhymes with Flying Cat

 • tit-for-tat
 • inmarsat
 • rat-a-tat
 • landsat
 • gujarat
 • tvsat
 • prevatte
 • prevatt
 • nonfat
 • mcnatt
 • deslatte
 • combat
 • biernat
 • balyeat
 • spratt
 • splat
 • sadat
 • labatt
 • hnat
 • delatte
 • begat
 • at-bat
 • arnatt
 • stat
 • spat
 • slat
 • slaght
 • scat
 • sarratt
 • pratte

2. flying

adjective. ['ˈflaɪɪŋ'] moving swiftly.

Synonyms

Etymology

 • -ing (English)
 • -ing (Middle English (1100-1500))
 • fly (English)
 • flien (Middle English (1100-1500))

3. flying

noun. ['ˈflaɪɪŋ'] an instance of traveling by air.

Etymology

 • -ing (English)
 • -ing (Middle English (1100-1500))
 • fly (English)
 • flien (Middle English (1100-1500))

4. flying

adjective. ['ˈflaɪɪŋ'] hurried and brief.

Synonyms

Etymology

 • -ing (English)
 • -ing (Middle English (1100-1500))
 • fly (English)
 • flien (Middle English (1100-1500))

6. cat

noun. ['ˈkæt'] a whip with nine knotted cords.

Antonyms

Etymology

 • cat (Middle English (1100-1500))

9. cat

noun. ['ˈkæt'] a spiteful woman gossip.

Etymology

 • cat (Middle English (1100-1500))

10. cat

verb. ['ˈkæt'] beat with a cat-o'-nine-tails.

Etymology

 • cat (Middle English (1100-1500))