Synonyms
Antonyms

Rhymes with Designer Drug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • pug
 • mug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

7. designer

noun. ['dɪˈzaɪnɝ'] a person who devises plots or intrigues.

9. drug

verb. ['ˈdrʌg'] administer a drug to.

Etymology

 • drogge (Middle English (1100-1500))
 • drogue (Middle French (ca. 1400-1600))

10. drug

verb. ['ˈdrʌg'] use recreational drugs.

Etymology

 • drogge (Middle English (1100-1500))
 • drogue (Middle French (ca. 1400-1600))