Synonyms
Antonyms
Etymology

1. brand

noun. ['ˈbrænd'] a name given to a product or service.

Etymology

 • brand (Old English (ca. 450-1100))

Rhymes with Brand Name Drug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • pug
 • mug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

2. brand

noun. ['ˈbrænd'] a recognizable kind.

Synonyms

Etymology

 • brand (Old English (ca. 450-1100))

5. name

verb. ['ˈneɪm'] assign a specified (usually proper) proper name to.

Antonyms

Etymology

 • name (Middle English (1100-1500))
 • nama (Old English (ca. 450-1100))

7. name

noun. ['ˈneɪm'] a person's reputation.

Synonyms

Etymology

 • name (Middle English (1100-1500))
 • nama (Old English (ca. 450-1100))

8. name

verb. ['ˈneɪm'] charge with a function; charge to be.

Etymology

 • name (Middle English (1100-1500))
 • nama (Old English (ca. 450-1100))

9. name

verb. ['ˈneɪm'] mention and identify by name.

Etymology

 • name (Middle English (1100-1500))
 • nama (Old English (ca. 450-1100))

10. name

verb. ['ˈneɪm'] create and charge with a task or function.

Etymology

 • name (Middle English (1100-1500))
 • nama (Old English (ca. 450-1100))