Synonyms
Antonyms

Rhymes with Adrenergic Drug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • pug
 • mug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

2. adrenergic

noun. drug that has the effects of epinephrine.

Etymology

 • -ergic (English)
 • adrenaline (English)
 • -ine (English)

3. adrenergic

adjective. relating to epinephrine (its release or action).

Etymology

 • -ergic (English)
 • adrenaline (English)
 • -ine (English)

6. drug

verb. ['ˈdrʌg'] administer a drug to.

Etymology

 • drogge (Middle English (1100-1500))
 • drogue (Middle French (ca. 1400-1600))

7. drug

verb. ['ˈdrʌg'] use recreational drugs.

Etymology

 • drogge (Middle English (1100-1500))
 • drogue (Middle French (ca. 1400-1600))