Synonyms
Antonyms

1. whang

verb. ['ˈwæŋ, ˈhwæŋ'] attack forcefully.

Synonyms

 • snipe
 • assault
 • round
 • attack
 • lash out

Antonyms

 • stay in place
 • thin
 • reduce
 • exact

Featured Games

Words that Rhyme with Whang

 • ylang-ylang
 • kuomintang
 • xinjiang
 • tunkelang
 • pyongyang
 • shenyang
 • nanchang
 • xiaogang
 • tsiang
 • strang
 • sprang
 • li-kang
 • ziyang
 • trang
 • stang
 • spang
 • slang
 • schlang
 • liang
 • klang
 • hwang
 • huang
 • harangue
 • durang
 • drang
 • clang
 • zhang
 • zang
 • yang
 • wang

2. whang

noun. ['ˈwæŋ, ˈhwæŋ'] the act of hitting vigorously.

Synonyms

 • rap
 • belt
 • knock
 • blow

Antonyms

 • praise
 • square
 • angular
 • top

3. whang

verb. ['ˈwæŋ, ˈhwæŋ'] propel or hit with force.

Antonyms

 • end

4. whang

verb. ['ˈwæŋ, ˈhwæŋ'] beat with force.

Antonyms

 • evolution
Synonym.com