Break Past Tense

The past tense of Break is broke.

1. break

verb. ['ˈbreɪk'] terminate.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

Rhymes with Tax Break

 • partake
 • mistake
 • forsake
 • retake
 • remake
 • betake
 • steak
 • stake
 • spake
 • snake
 • shrake
 • schwake
 • schnake
 • schlake
 • quake
 • plake
 • opaque
 • flake
 • drake
 • brake
 • blake
 • awake
 • yake
 • wake
 • take
 • shake
 • shaikh
 • shaik
 • schake
 • sake

3. break

verb. ['ˈbreɪk'] render inoperable or ineffective.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

4. break

verb. ['ˈbreɪk'] destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

5. break

verb. ['ˈbreɪk'] ruin completely.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

6. break

verb. ['ˈbreɪk'] act in disregard of laws, rules, contracts, or promises.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

7. break

verb. ['ˈbreɪk'] move away or escape suddenly.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))

8. break

verb. ['ˈbreɪk'] prevent completion.

Etymology

 • breken (Middle English (1100-1500))
 • brecan (Old English (ca. 450-1100))