Plug Past Tense

The past tense of Plug is plugged.

Rhymes with Plug

 • antidrug
 • debug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • krug
 • klug
 • drug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • rug
 • pug
 • mug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

5. plug

verb. ['ˈplʌg'] insert as a plug.

6. plug

noun. ['ˈplʌg'] an old or over-worked horse.

7. plug

noun. ['ˈplʌg'] a wad of something chewable as tobacco.