Moisten Past Tense

The past tense of Moisten is moistened.

1. moisten

verb. ['ˈmɔɪsən'] make moist.

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • moist (English)
 • moiste (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Moisten

 • vandeusen
 • boysen
 • boisen

2. moisten

verb. ['ˈmɔɪsən'] moisten with fine drops.

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • moist (English)
 • moiste (Middle English (1100-1500))