Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Group

 • guadeloupe
 • guadalupe
 • stroupe
 • stroup
 • stroope
 • stroop
 • recoup
 • alleyoop
 • whoop
 • troupe
 • troup
 • troop
 • throop
 • swoope
 • swoop
 • stoup
 • stoop
 • snoop
 • sloop
 • scoop
 • hupe
 • grupe
 • drupe
 • droop
 • croup
 • soup
 • shupe
 • shoupe
 • shoup
 • shoop

How do you pronounce group?

Pronounce group as grup.

US - How to pronounce group in American English

UK - How to pronounce group in British English

How do you spell group? Is it gropu ?

A common misspelling of group is gropu

2. group

verb. ['ˈgruːp'] arrange into a group or groups.

Etymology

 • groupe (French)
 • gruppo (Italian)

4. group

verb. ['ˈgruːp'] form a group or group together.

Etymology

 • groupe (French)
 • gruppo (Italian)