Synonyms
Antonyms
Etymology

1. gang

noun. ['ˈgæŋ'] an association of criminals.

Etymology

 • gang (Middle English (1100-1500))
 • gang (Old English (ca. 450-1100))
 • gangen (Middle English (1100-1500))
 • gangan (English)

Rhymes with Gang

 • ylang-ylang
 • kuomintang
 • xinjiang
 • tunkelang
 • pyongyang
 • shenyang
 • nanchang
 • tsiang
 • strang
 • sprang
 • li-kang
 • ziyang
 • whang
 • trang
 • stang
 • spang
 • slang
 • schlang
 • liang
 • klang
 • hwang
 • huang
 • harangue
 • durang
 • drang
 • clang
 • zhang
 • zang
 • yang
 • wang

Sentences with gang


1. Noun, singular or mass
Turn and enter the gang hideout.

3. gang

noun. ['ˈgæŋ'] an informal body of friends.

Etymology

 • gang (Middle English (1100-1500))
 • gang (Old English (ca. 450-1100))
 • gangen (Middle English (1100-1500))
 • gangan (English)

4. gang

noun. ['ˈgæŋ'] an organized group of workmen.

Etymology

 • gang (Middle English (1100-1500))
 • gang (Old English (ca. 450-1100))
 • gangen (Middle English (1100-1500))
 • gangan (English)

5. gang

noun. ['ˈgæŋ'] tool consisting of a combination of implements arranged to work together.

Antonyms

Etymology

 • gang (Middle English (1100-1500))
 • gang (Old English (ca. 450-1100))
 • gangen (Middle English (1100-1500))
 • gangan (English)

6. gang

verb. ['ˈgæŋ'] act as an organized group.

Synonyms

Etymology

 • gang (Middle English (1100-1500))
 • gang (Old English (ca. 450-1100))
 • gangen (Middle English (1100-1500))
 • gangan (English)