Synonyms
Antonyms
Etymology

1. sainthood

noun. ['ˈseɪntˌhʊd'] saints collectively.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • -hood (English)
 • -had (Old English (ca. 450-1100))
 • saint (English)
 • saint (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Sainthood

 • adulthood
 • babyhood
 • boyhood
 • brotherhood
 • childhood
 • estatehood
 • falsehood
 • fatherhood
 • girlhood
 • knighthood
 • likelihood
 • livelihood
 • manhood
 • moshood
 • motherhood
 • nationhood
 • neighborhood
 • orahood
 • parenthood
 • robinhood

2. sainthood

noun. ['ˈseɪntˌhʊd'] the status and dignity of a saint.

Etymology

 • -hood (English)
 • -had (Old English (ca. 450-1100))
 • saint (English)
 • saint (Middle English (1100-1500))