Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Goose Egg

 • imreg
 • kreg
 • gregg
 • greg
 • cregg
 • clegg
 • vegh
 • tegge
 • segue
 • reg
 • pegg
 • peg
 • neg
 • meg
 • legge
 • legg
 • leg
 • kegg
 • keg
 • hegge
 • hegg
 • gegg
 • begg
 • beg
 • egge

2. goose

verb. ['ˈguːs'] prod into action.

Synonyms

Etymology

 • gos (Old English (ca. 450-1100))

3. goose

noun. ['ˈguːs'] flesh of a goose (domestic or wild).

Antonyms

Etymology

 • gos (Old English (ca. 450-1100))

4. goose

noun. ['ˈguːs'] a man who is a stupid incompetent fool.

Etymology

 • gos (Old English (ca. 450-1100))

5. goose

verb. ['ˈguːs'] give a spurt of fuel to.

Antonyms

Etymology

 • gos (Old English (ca. 450-1100))

6. goose

verb. ['ˈguːs'] pinch in the buttocks.

Etymology

 • gos (Old English (ca. 450-1100))

8. egg

noun. ['ˈɛg'] oval reproductive body of a fowl (especially a hen) used as food.

Antonyms

Etymology

 • egge (Middle English (1100-1500))
 • ecg (Old English (ca. 450-1100))
 • eggja (Old Norse)

10. egg

verb. ['ˈɛg'] coat with beaten egg.

Synonyms

Etymology

 • egge (Middle English (1100-1500))
 • ecg (Old English (ca. 450-1100))
 • eggja (Old Norse)