Synonyms for giambattista-marini

1. Giambattista Marini (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms:

2. Marini (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms:
x