Synonyms
Antonyms

Rhymes with Ebony

 • aborigine
 • accompany
 • agony
 • albany
 • androgyny
 • anemone
 • anthony
 • antigone
 • antony
 • balcony
 • bethany
 • bimini
 • botany
 • boustany
 • brittany
 • cacophony
 • canonie
 • carmany
 • co.
 • colony

How do you pronounce ebony?

Pronounce ebony as ˈɛbəni.

US - How to pronounce ebony in American English

UK - How to pronounce ebony in British English

3. ebony

adjective. ['ˈɛbəni'] of a very dark black.

Synonyms