Concert Past Tense

The past tense of Concert is concerted.

1. concert

noun. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] a performance of music by players or singers not involving theatrical staging.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

Rhymes with Concert

 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert
 • assert

How do you pronounce concert?

Pronounce concert as ˈkɑnsərt.

US - How to pronounce concert in American English

UK - How to pronounce concert in British English

3. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] contrive (a plan) by mutual agreement.

Synonyms

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

4. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] settle by agreement.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)