Synonyms
Etymology

1. hyperplasia

noun. ['ˌhaɪpɝˈpleɪˌʒiːɑː'] abnormal increase in number of cells.

Synonyms

Etymology

 • -plasia (English)
 • hyper- (English)
 • ὑπέρ (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Hyperplasia

 • australasia
 • euthanasia
 • dysplasia
 • anastasia
 • fantasia
 • austrasia
 • malaysia
 • eurasia
 • aphasia

How do you pronounce hyperplasia?

Pronounce hyperplasia as ˌhaɪpərˈpleɪˌʒiɑ.

US - How to pronounce hyperplasia in American English

UK - How to pronounce hyperplasia in British English