Antonyms

1. flaky

adjective. ['ˈfleɪki'] made of or resembling flakes.

Antonyms

Rhymes with Flaky

 • bisuteki
 • shigeki
 • debakey
 • breaky
 • breakey
 • blakey
 • blaikie
 • shaky
 • seki
 • seiki
 • saiki
 • reiki
 • lakey
 • bakey
 • aikey
 • achy

3. flaky

adjective. ['ˈfleɪki'] made of or easily forming flakes.

Synonyms

Antonyms