Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Dusk

 • brusque
 • bruske
 • tusk
 • rusk
 • muske
 • musk
 • lusk
 • kuske
 • husk
 • cusk
 • buske
 • busk

How do you pronounce dusk?

Pronounce dusk as dəsk.

US - How to pronounce dusk in American English

UK - How to pronounce dusk in British English

2. dusk

verb. ['ˈdʌsk'] become dusk.

Antonyms

Etymology

 • dosk (Middle English (1100-1500))