Synonyms
Antonyms

1. binge

noun. ['ˈbɪndʒ'] any act of immoderate indulgence.

Featured Games

Rhymes with Binge

 • infringe
 • unhinge
 • impinge
 • twinge
 • syringe
 • klinge
 • fringe
 • cringe
 • winge
 • vinje
 • tinge
 • singe
 • minge
 • hinge

How do you pronounce binge?

Pronounce binge as bɪnʤ.

US - How to pronounce binge in American English

UK - How to pronounce binge in British English

Synonym.com