Synonyms
Antonyms
Etymology

1. believer

noun. ['bɪˈliːvɝ'] a person who has religious faith.

Etymology

 • -er (English)
 • -er (Middle English (1100-1500))
 • believe (English)
 • beleven (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Believer

 • unilever
 • vandever
 • retriever
 • reliever
 • receiver
 • mckeever
 • mcgeever
 • stever
 • steever
 • schriever
 • griever
 • greever
 • driever
 • cleaver
 • achiever
 • wever
 • weaver
 • siever
 • seever
 • seaver
 • reever
 • reaver
 • lever
 • leever
 • leaver
 • keever
 • fever
 • dever
 • deaver
 • cheever

How do you pronounce believer?

Pronounce believer as bɪˈlivər.

US - How to pronounce believer in American English

UK - How to pronounce believer in British English

How do you spell believer? Is it beliver ?

A common misspelling of believer is beliver

2. believer

noun. ['bɪˈliːvɝ'] a supporter who accepts something as true.

Etymology

 • -er (English)
 • -er (Middle English (1100-1500))
 • believe (English)
 • beleven (Middle English (1100-1500))