Synonyms
Antonyms
Etymology

1. verboten

adjective. ['vɝˈboʊtən'] excluded from use or mention.

Etymology

 • verboten (German)

Rhymes with Verboten

 • minnesotan
 • dakotan
 • capoten
 • stoughton
 • gyohten
 • flowton
 • broten
 • wroten
 • wotan
 • rowton
 • roten
 • rotan
 • rhoton
 • rhoten
 • poten
 • moten
 • loton
 • hoten
 • doten
 • dotan
 • boton