Synonyms

1. vara

noun. ['ˈvɑːrə'] a Spanish unit of length (about a yard) having different values in different localities.

Synonyms

 • linear unit

Featured Games

Rhymes with Vara

 • kashiwahara
 • guadalajara
 • brizzolara
 • timisoara
 • matsubara
 • carbonara
 • alcantara
 • yoshihara
 • uenohara
 • sugihara
 • seminara
 • przywara
 • nakahara
 • muhabara
 • miyahara
 • kuwahara
 • kurihara
 • kawahara
 • hagiwara
 • fujiwara
 • caracara
 • zangara
 • vizcarra
 • uyehara
 • sankara
 • samsara
 • ohkawara
 • mortara
 • mazzara
 • marmara

Sentences with vara


1. Foreign word
Or should we say, må kraften vara med dig!

Synonym.com