Synonyms for valdosta

1. Valdosta (n.)

a town in southern Georgia near the Florida border

Synonyms: