Synonyms
Antonyms
Etymology

1. unapproachable

adjective. ['ˌənəˈproʊtʃəbəl'] inaccessibly located or situated.

Etymology

  • approachable (English)
  • -able (English)
  • un- (English)
  • on- (Middle English (1100-1500))

2. unapproachable

adjective. ['ˌənəˈproʊtʃəbəl'] discouraging intimacies; reserved.

Synonyms

Etymology

  • approachable (English)
  • -able (English)
  • un- (English)
  • on- (Middle English (1100-1500))