Synonyms
Etymology

1. Titus

noun. Emperor of Rome; son of Vespasian (39-81).

Synonyms

 • Titus Flavius Vespasianus

Etymology

 • Titus (Latin)

Featured Games

Rhymes with Titus

 • osteoarthritis
 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • bronchitis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • situs

How do you pronounce titus?

Pronounce titus as ˈtaɪtəs.

US - How to pronounce titus in American English

UK - How to pronounce titus in British English

2. Titus

noun. a New Testament book containing Saint Paul's epistle to Titus; contains advice on pastoral matters.

Synonyms

 • New Testament
 • Epistle of Paul the Apostle to Titus

Etymology

 • Titus (Latin)
Synonym.com