Synonyms
Etymology

1. Titus

noun. Emperor of Rome; son of Vespasian (39-81).

Etymology

 • Titus (Latin)

Rhymes with Titus

 • osteoarthritis
 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • bronchitis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • situs

How do you pronounce titus?

Pronounce titus as ˈtaɪtəs.

US - How to pronounce titus in American English

UK - How to pronounce titus in British English