Synonyms

1. Tasmania

noun. an Australian state on the island of Tasmania.

Synonyms

 • Australia
 • Hobart

Featured Games

Rhymes with Tasmania

 • transylvania
 • megalomania
 • dromomania
 • ruritania
 • mauritania
 • lusitania
 • lithuania
 • tanzania
 • sylvania
 • pomerania
 • compania
 • rumania
 • romania
 • germania
 • albania
 • zenia

2. Tasmania

noun. an island off the southeastern coast of Australia.

Synonym.com