Synonyms
Antonyms

1. subpoena

verb. ['səˈpiːnə'] serve or summon with a subpoena.

Synonyms

Rhymes with Subpoena

 • hercegovina
 • herzegovina
 • constantina
 • wilhelmina
 • florentina
 • wilhemina
 • valentina
 • proserpina
 • petrofina
 • neutrogena
 • marcellina
 • malaspina
 • magdalena
 • leopoldina
 • lamartina
 • gilbertina
 • fernandina
 • ekaterina
 • concertina
 • celestina
 • cartagena
 • autolatina
 • argentina
 • tranchina
 • tomasina
 • tijerina
 • thomasina
 • taormina
 • semolina
 • scardina

How do you pronounce subpoena?

Pronounce subpoena as səˈpinə.

US - How to pronounce subpoena in American English

UK - How to pronounce subpoena in British English

How do you spell subpoena? Is it subpena ?

A common misspelling of subpoena is subpena