Synonyms
Antonyms

Rhymes with Sporting Lady

 • motsoaledi
 • mcgrady
 • mccrady
 • ogrady
 • o'grady
 • genady
 • arkady
 • spady
 • grady
 • frady
 • crady
 • brady
 • shady
 • rady
 • maidie
 • mady
 • madey
 • kady
 • haidee
 • dady
 • cady
 • bady
 • eydie
 • adey

5. sporting

adjective. ['ˈspɔrtɪŋ'] involving risk or willingness to take a risk.

Synonyms

Antonyms

7. lady

noun. ['ˈleɪdi'] a polite name for any woman.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • lady (Middle English (1100-1500))

8. lady

noun. ['ˈleɪdi'] a woman of refinement.

Etymology

 • lady (Middle English (1100-1500))