Synonyms
Antonyms
Etymology

1. sorrow

noun. ['ˈsɑːroʊ'] an emotion of great sadness associated with loss or bereavement.

Etymology

 • sorow (Middle English (1100-1500))
 • sorg (Old English (ca. 450-1100))

Rhymes with Sorrow

 • decristofaro
 • kilimanjaro
 • quartararo
 • conigliaro
 • cannistraro
 • posteraro
 • pignataro
 • mortellaro
 • montanaro
 • manganaro
 • finocchiaro
 • cavagnaro
 • catanzaro
 • carbonaro
 • cannizzaro
 • campanaro
 • bordonaro
 • utamaro
 • stagnaro
 • scalfaro
 • pecoraro
 • pagliaro
 • molinaro
 • mogavaro
 • marinaro
 • famularo
 • digennaro
 • degennaro
 • cavallaro
 • calderaro

How do you pronounce sorrow?

Pronounce sorrow as ˈsɑroʊ.

US - How to pronounce sorrow in American English

UK - How to pronounce sorrow in British English

2. sorrow

noun. ['ˈsɑːroʊ'] sadness associated with some wrong done or some disappointment.

Etymology

 • sorow (Middle English (1100-1500))
 • sorg (Old English (ca. 450-1100))

3. sorrow

noun. ['ˈsɑːroʊ'] something that causes great unhappiness.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • sorow (Middle English (1100-1500))
 • sorg (Old English (ca. 450-1100))

4. sorrow

noun. ['ˈsɑːroʊ'] the state of being sad.

Etymology

 • sorow (Middle English (1100-1500))
 • sorg (Old English (ca. 450-1100))

5. sorrow

verb. ['ˈsɑːroʊ'] feel grief.

Etymology

 • sorow (Middle English (1100-1500))
 • sorg (Old English (ca. 450-1100))