Antonyms

1. snug

adjective. ['ˈsnʌg'] offering safety; well protected or concealed.

Antonyms

Rhymes with Snug

 • antidrug
 • unplug
 • debug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • drug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • rug
 • pug
 • mug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • bugge
 • bugg
 • bug
 • ugh

4. snug

noun. ['ˈsnʌg'] a small secluded room.

Synonyms

5. snug

adjective. ['ˈsnʌg'] well and tightly constructed.

Antonyms