Antonyms
Etymology

1. drake

noun. ['ˈdreɪk'] adult male of a wild or domestic duck.

Antonyms

Etymology

 • drake (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Sir Francis Drake

 • partake
 • mistake
 • forsake
 • retake
 • remake
 • betake
 • steak
 • stake
 • spake
 • snake
 • shrake
 • schwake
 • schnake
 • schlake
 • quake
 • plake
 • opaque
 • flake
 • break
 • brake
 • blake
 • awake
 • yake
 • wake
 • take
 • shake
 • shaikh
 • shaik
 • schake
 • sake

3. sir

noun. ['ˈsɝː'] term of address for a man.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • sir (Middle English (1100-1500))
 • sire (Old French (842-ca. 1400))