Etymology

1. simian

noun. ['ˈsɪmiːən'] an ape or monkey.

Etymology

  • simia (Latin)
  • σιμός (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Simian

  • simeon