Synonyms

1. Plato

noun. ancient Athenian philosopher; pupil of Socrates; teacher of Aristotle (428-347 BC).

Synonyms

 • Greek capital
 • Athens
 • Athinai

Featured Games

Rhymes with Plato

 • mansueto
 • spoletto
 • spoleto
 • oliveto
 • tomatoe
 • soweto
 • nato
 • naito
 • keto
 • kato
 • chato
 • cato
 • caito

How do you pronounce plato?

Pronounce plato as ˈpleɪtoʊ.

US - How to pronounce plato in American English

UK - How to pronounce plato in British English

Synonym.com