Synonyms

1. Plato

noun. ancient Athenian philosopher; pupil of Socrates; teacher of Aristotle (428-347 BC).

Synonyms

 • Greek capital
 • Athens
 • Athinai

Featured Games

Words that Rhyme with Plato

 • mansueto
 • spoletto
 • spoleto
 • oliveto
 • tomatoe
 • soweto
 • nato
 • naito
 • keto
 • kato
 • chato
 • cato
 • caito
Synonym.com