Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Phoebe

 • tahmassebi
 • nashashibi
 • abitibi
 • habibie
 • habibi
 • uribe
 • smeby
 • freebie
 • seabee
 • ribi
 • phebe
 • leiby
 • hebei
 • beeby
 • bebe
 • eby

How do you pronounce phoebe?

Pronounce phoebe as ˈfibi.

US - How to pronounce phoebe in American English

UK - How to pronounce phoebe in British English