Rhymes with Parmesan

  • amazon
  • liaison
  • liaison
  • meson
  • monoszon
  • pi-meson

How do you pronounce parmesan?

Pronounce parmesan as ˈpɑrməˌzɑn.

US - How to pronounce parmesan in American English

UK - How to pronounce parmesan in British English