Synonyms
Etymology

1. paraplegia

noun. ['ˌpɛrəˈpliːdʒiːə'] paralysis of the lower half of the body (most often as a result of trauma).

Synonyms

Etymology

  • paraplegia (Latin)
  • παραπληγία (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Paraplegia

  • hemiplegia
  • fregia